Verzendkosten

Verzenden en retourneren


Verzending

Wij hechten er veel waarde aan dat uw producten netjes en onbeschadigd bij u worden afgeleverd. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, zullen wij uw bestelling  voor verzending gereed maken en sturen we deze vervolgens op. 

Wij verzenden alleen naar adressen en niet naar postbusnummers. Het afleveringsadres moet voor ons bekend zijn en wij verzoeken u dan ook vriendelijk deze gegevens correct aan ons door te geven.
Voor buitenlandse zendingen m.u.v. België vragen wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen via ons emailadres info@devlasbloem.nl  of telefonisch.

Afhalen kan ook. Bel ons even van te voren op wanneer u uw bestelling wenst op te halen in Barchem.

  De verzendkosten voor Nederland bedragen:
- Bestellingen met een gewicht  tot 10 kilogram: € 6,95
- Bestellingen met een gewicht  zwaarder dan 10 kilogram: € 13,25
  
  De verzendkosten voor België bedragen:
- Bestellingen met een gewicht tot 5 kilogram: €13,-
- Bestellingen zwaarder dan 5 kilogram: aangepast verzendkostentarief na offerte. 

Retournering

Voor de retournering verwijzen wij u naar onze leveringsvoorwaarden : artikel 8, 9 en artikel 12. De inhoud van deze artikelen treft u onderstaand nogmaals aan.

Artikel 8 Herroepingsrecht (Reclames)

* Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen.
  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  Na deze termijn kan alleen nog  gebruik worden gemaakt  van de klachtenregeling overeenkomstig artikel 12 van deze leveringsvoorwaarden.

** Retourzendingen moeten alsdan voldoende gefrankeerd  en onbeschadigd in deugdelijke verpakking (bij voorkeur in originele verpakking) aan ons worden toegezonden.

*** Ieder recht op herroeping vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. 

**** Na ontvangst van uw onbeschadigde zending zullen wij direct het aankoopbedrag op uw rekening terugstorten, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de retournering.   

Het retouradres is:

De Vlasbloem 
Sparrenlaan 7
7244 AN Barchem (Nederland)

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht

* Producten die door De Vlasbloem zijn gemaakt, overeenkomstig specificaties/opdracht van de consument.

** Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

*** Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden o.a. zeep.

Artikel 12 Klachtenregeling

* De Vlasbloem streeft naar tevreden klanten. Wanneer u  klachten heeft over de producten van De Vlasbloem, dan worden wij  graag per e-mail
  daarvan op de hoogte gebracht.
  Wij verzoeken u vriendelijk de klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk te omschrijven.

** Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
    Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
    en een indicatie wanneer er een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.
    In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen
.

Vergeet niet uw originele nota bij uw retourzending in te sluiten!

Mocht u nog vragen hebben over de verzending/retournering van uw bestelling dan is dat altijd mogelijk via ons emailadres  info@devlasbloem.nl   of u kunt telefonisch contact met ons opnemen.